Stichting Dorpsraad Koudekerke
bekijk het
fotoarchief

Er zijn nog geen foto's toegevoegd
Koudekerke energieneutraal dorp?

14 maart 2017, 20:00 uur in de Klimop, Koudekerke

 

>> lees verder

Dorpsactiviteiten

Dinsdag 14 maart 2017 : Koudekerke energieneutraal?


 
 
Geen gasaansluiting meer in huis? Nu kunnen we het ons misschien nog niet voorstellen, maar een feit is, dat er -ook in de gemeente Veere- huizen gebouwd worden, die geen gasaansluiting meer hebben.
We moeten minder fossiele brandstoffen, zoals aardgas en olie, gaan gebruiken. Er moet dus werk gemaakt worden van energiebesparing en wind- en zonne-energie. Dat is niet alleen iets voor de overheid. We moeten daar ook als dorp, als individuele burger en als bedrijf mee aan de slag.
De dorpsraad van Koudekerke organiseert daarom een avond over de kansen en mogelijkheden, juist ook hier in ons dorp. Op het programma staan de volgende korte inleidingen:  Wat wil de gemeente Veere met duurzaamheid? (door Mark Minderhoud, gemeente Veere)  Een duurzaam en energieneutraal dorp, wat is dat? (door Jaap Keijmel, voorzitter van de dorpsraad Oostkapelle)  Ideeën voor energiebesparing en eigen energiewinning bij bedrijven (door Jan Willem de Hoop, ENTRAZ Koudekerke)  Plan voor een zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg (door John van Wallenburg, MaGRID)  Gezamenlijke energie-initiatieven in Koudekerke: hoe organiseren en financieren we dat? (door Teus Baars, directeur Zeeuwind) 
Op de avond is er ook volop ruimte voor vragen en discussie. Er zijn informatietafels aanwezig van ENTRAZ en Zeeuwind, waar u in de pauze en na afloop terecht kunt met uw vragen.  
Voorafgaand aan deze themabijeenkomst vindt in de Klimop de jaarvergadering van de Dorpsraad Koudekerke plaats (19.00 tot 19.30 uur). De inloop voor de thema-avond is vanaf 19.45 uur. Iedereen is welkom. Nadere info: dorpsraadkoudekerke@gmail.com<< Ga terug