Stichting Dorpsraad Koudekerke
bekijk het
fotoarchief

Er zijn nog geen foto's toegevoegd
Koudekerke energieneutraal dorp?

14 maart 2017, 20:00 uur in de Klimop, Koudekerke

 

>> lees verder

Column

Oorlogsmonument Koudekerke
Beste Dorpsgenoten,
Op de vergadering van de Dorpsraad op 22 juni 2010 kwam Henk Kloosterman met het voorstel de bijdrage a €2000, die de Gemeente Veere jaarlijks toekent aan Dorpsraden om aan een voor de gemeenschap nuttig doel te besteden, te gebruiken voor
het opknappen en verplaatsen van het Monument voor de Gevallenen in de tweede wereldoorlog in de (toentertijd nog) Gemeente Koudekerke. Deze herdenkingszuil staat nu, met achterstallig onderhoud, op een onopvallende plaats op het kerkhof. De Gemeente Veere, eigenaar van de zuil, heeft medewerking en toestemming gegeven voor dit project. Over het monument was bij de dorpsraadleden niets bekend: niet wie het ontworpen en vervaardigd heeft, niet wanneer de onthulling plaats gevonden heeft en of er van een onthulling sprake geweest is. Enkele dorpsraadleden zijn aan een speurtocht begonnen om wat feiten boven water te halen. Sjoerd de Nooijer wist te achterhalen, dat de zuil is ontworpen door Architectenbureau Klokke te Middelburg en de leeuw met het wapen van Koudekerke door Filip ten Klooster, beeldhouwer te Veere. De zuil is gedraaid bij de Firma de Hoop in Terneuzen. Henk Kloosterman en Karel Noorlander zijn in een artikel in de PZC verschenen, waarin belangstelling voor de geschiedenis van het monument tot uitdrukking werd gebracht en lezers verzocht werd eventuele relevante informatie te verstrekken. Enkele telefoontjes zijn binnengekomen. Een vroegere medewerker van Klokke vertelde dat het basisconcept van de herdenkingszuil is aangeboden door de Provincie aan de Gemeenten. Hierdoor staat bijvoorbeeld ook in Nieuw en St. Joosland en Nieuwdorp een monument in de vorm van een zuil. Ook kwam naar voren, dat de zuil zelf ontworpen is in de klassiek monumentale Delftse stijl en dat de leeuw met wapen een ontwerp en product was van Dhr. ten Klooster en oorspronkelijk ooit bedoeld zou zijn geweest voor een hekpaal op een landgoed, maar tenslotte op de zuil is terecht gekomen. Telefoontjes naar dorpsgenoten hebben weinig opgeleverd.
Wel zou er een herdenking zijn geweest in 1951 of 1952, daags voordat een dorpsgenoot (inmiddels overleden) voor de Politionele Actie naar (toentertijd nog) Nederlands Indie werd gestuurd. Er zijn geen foto’s van een onthulling tevoorschijn gekomen en een datum van onthulling is evenmin bekend. Uit verschillende bronnen wordt gesuggereerd, dat men meent dat de zuil is onthuld in het begin van de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Naspeuringen bij het Zeeuws Archief heeft geen datum opgeleverd, maar wel een fraaie ontwerp- en bouwtekening, die U hierbij afgedrukt vindt. Een familielid van een van degenen, die op de zuil vermeld zijn, heeft verteld, dat haar zuster overleden is ten gevolge van het bombardement op Middelburg aan het begin van de oorlog. Oorlogsmonument Koudekerke In overleg met de Gemeente Veere heeft de Dorpsraad de heer Rijken, restaurateur te Koudekerke, benaderd om de klus van de restauratie van het monument op zich te nemen. Naast een bijdrage van de Gemeente Veere heeft de Dorpsraad sponsoring voor het project gevonden bij het Hurgronje Fonds en de RABO Bank Walcheren/Noord Beveland; waarvoor de raad erg erkentelijk is. De bedoeling is nu, dat het monument, waar een diepe barst in zit, opgehaald, opgeknapt en gerestaureerd gaat worden en dat het dit najaar op het grasveldje voor de begraafplaats een nieuwe plek zal krijgen. Wij hopen het geheel rond te hebben voor de Dodenherdenking op Walcheren op 5 november 2011.
Namens de Dorpsraad: Karel Noorlander

 

 

 


 

 

Oorlogsmonument Koudekerke
Beste Dorpsgenoten,
Op de vergadering van de Dorpsraad op 22 juni 2010 kwam Henk Kloosterman met het voorstel de bijdrage a €2000, die de Gemeente Veere jaarlijks toekent aan Dorpsraden om aan een voor de gemeenschap nuttig doel te besteden, te gebruiken voor
het opknappen en verplaatsen van het Monument voor de Gevallenen in de tweede wereldoorlog in de (toentertijd nog) Gemeente Koudekerke. Deze herdenkingszuil staat nu, met achterstallig onderhoud, op een onopvallende plaats op het kerkhof. De Gemeente Veere, eigenaar van de zuil, heeft medewerking en toestemming gegeven voor dit project. Over het monument was bij de dorpsraadleden niets bekend: niet wie het ontworpen en vervaardigd heeft, niet wanneer de onthulling plaats gevonden heeft en of er van een onthulling sprake geweest is. Enkele dorpsraadleden zijn aan een speurtocht begonnen om wat feiten boven water te halen. Sjoerd de Nooijer wist te achterhalen, dat de zuil is ontworpen door Architectenbureau Klokke te Middelburg en de leeuw met het wapen van Koudekerke door Filip ten Klooster, beeldhouwer te Veere. De zuil is gedraaid bij de Firma de Hoop in Terneuzen. Henk Kloosterman en Karel Noorlander zijn in een artikel in de PZC verschenen, waarin belangstelling voor de geschiedenis van het monument tot uitdrukking werd gebracht en lezers verzocht werd eventuele relevante informatie te verstrekken. Enkele telefoontjes zijn binnengekomen. Een vroegere medewerker van Klokke vertelde dat het basisconcept van de herdenkingszuil is aangeboden door de Provincie aan de Gemeenten. Hierdoor staat bijvoorbeeld ook in Nieuw en St. Joosland en Nieuwdorp een monument in de vorm van een zuil. Ook kwam naar voren, dat de zuil zelf ontworpen is in de klassiek monumentale Delftse stijl en dat de leeuw met wapen een ontwerp en product was van Dhr. ten Klooster en oorspronkelijk ooit bedoeld zou zijn geweest voor een hekpaal op een landgoed, maar tenslotte op de zuil is terecht gekomen. Telefoontjes naar dorpsgenoten hebben weinig opgeleverd.
Wel zou er een herdenking zijn geweest in 1951 of 1952, daags voordat een dorpsgenoot (inmiddels overleden) voor de Politionele Actie naar (toentertijd nog) Nederlands Indie werd gestuurd. Er zijn geen foto’s van een onthulling tevoorschijn gekomen en een datum van onthulling is evenmin bekend. Uit verschillende bronnen wordt gesuggereerd, dat men meent dat de zuil is onthuld in het begin van de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Naspeuringen bij het Zeeuws Archief heeft geen datum opgeleverd, maar wel een fraaie ontwerp- en bouwtekening, die U hierbij afgedrukt vindt. Een familielid van een van degenen, die op de zuil vermeld zijn, heeft verteld, dat haar zuster overleden is ten gevolge van het bombardement op Middelburg aan het begin van de oorlog. Oorlogsmonument Koudekerke In overleg met de Gemeente Veere heeft de Dorpsraad de heer Rijken, restaurateur te Koudekerke, benaderd om de klus van de restauratie van het monument op zich te nemen. Naast een bijdrage van de Gemeente Veere heeft de Dorpsraad sponsoring voor het project gevonden bij het Hurgronje Fonds en de RABO Bank Walcheren/Noord Beveland; waarvoor de raad erg erkentelijk is. De bedoeling is nu, dat het monument, waar een diepe barst in zit, opgehaald, opgeknapt en gerestaureerd gaat worden en dat het dit najaar op het grasveldje voor de begraafplaats een nieuwe plek zal krijgen. Wij hopen het geheel rond te hebben voor de Dodenherdenking op Walcheren op 5 november 2011.
Namens de Dorpsraad: Karel Noorlander